h&h PARTNERS - advokátska kancelária

Medicínske právo
- poskytovateľ
Medicínske právo
- pacient
Farmaceutické
právo
Obchodné
právo
Dopravné
nehody
Konferencie,
vzdelávanie,

publikácie

                 

27. august 2016OPATRENIE MINISTERSTVA FINANCIÍ SR...
Ministerstvo financií SR vydalo opatrenie ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 ...
21. august 2016ZMENA ZÁKONA O ZDRAVOTNOM POISTENÍ, O POISŤOVNÍCTVE A O POSKYTOVATEĽOC...
Ministerstvo zdravotníctva SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 95/2002 Z. z. a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníck...
20. august 2016NÁVRH ROZPOČTU PRE MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR NA ROK 2017...
Ministerstvo financií SR v pondelok, 15.8.2016 zverejnilo návrh štátneho rozpočtu na rok 2017. Podľa predloženého návrhu má budúci rok na zdravotníctvo pripadnúť o 90 miliónov menej ako v rok 2016. ...
14. august 2016OPATRENIE MINISTERSTVA FINANCIÍ SR...
Ministerstvo financií SR prijíma opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, sa vydáva na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. ...